ติดต่อเรา

Facebook : Maggi Thailand
Youtube: Maggi Thailand

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
"สำนักงานใหญ่ เนสท์เล่
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิร์ล
ชั้น 38-43 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

ติดต่อศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่
"โทร. +66-2-657-8601
ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง"